Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 

Szefowie wojskowych centrów rekrutacji podlegają Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

 

Szefowie wojskowych centrów rekrutacji wykonują w szczególności zadania z zakresu:

 1. zapewniania operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 2. zapewniania uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;
 3. koordynacji przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji);
 4. organizowania szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując również współpracę z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy;
 5. planowania wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne;
 6. administracji rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony;
 7. współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 8. rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy;
 9. organizacji badań psychologicznych kandydatów do służby wojskowej;
 10. psychologii służby i pracy oraz pomocy psychologicznej na rzecz osób uprawnionych do jej uzyskania na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055);
 11. realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny;
 12. promocji obronności i służby wojskowej.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach
Suwałki

  
 • BIP
Dołącz do nas! go-up