Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
EWIDENCJA WOJSKOWA

 

Aby otrzymać duplikat książeczki wojskowej należy:

 • skontaktować się osobiście lub telefonicznie z właściwym Wojskowym Centrum Rekrutacji celem sprawdzenia ewidencji wojskowej,
 • dokonać wpłaty w wysokości 28 zł przelewem na konto: Urząd Miasta Suwałki, numer konta bankowego: 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744, tytułem: opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej.

 

Do wyrobienia duplikatu książeczki wojskowej potrzebne jest:

 • jedno aktualne zdjęcie,
 • dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • dowód wpłaty (28 zł.),
 • wypełniony wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej (można pobrać ze strony lub wypełnić w WCR).

Osoba składająca wniosek odbiera książeczkę wojskową osobiście we właściwym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

 

Aby uzyskać zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej lub o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (dotyczy osób stale przebywających za granicą RP) należy:

 • zgłosić się osobiście do właściwego Wojskowego Centum Rekrutacji lub zwrócić się pisemnie z prośbą do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji o wydanie i przesłanie na wskazany adres zaświadczenia,
 • dokonać wpłaty w wysokości 46 zł przelewem na konto: numer konta bankowego: 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744, tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o...
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach
Suwałki

  
 • BIP
Dołącz do nas! go-up